Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2022-11-14 audioverslag

Datum bekendmaking dinsdag 15 november 2022
Datum besluit maandag 14 november 2022
Datum zitting maandag 14 november 2022

0:00:58 Verslag van de gemeenteraadszitting van 3 oktober 2022 - goedkeuring
0:02:41 Fluvius West - agenda buitengewone algemene vergadering op 12 december 2022 - goedkeuring
0:14:40 Gaselwest - agenda buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022 - goedkeuring
0:15:32 Fluvius OV - agenda buitengewone algemene vergadering op 7 december 2022 - goedkeuring
0:18:00 TMVS - agenda buitengewone algemene vergadering op 13 december 2022 - goedkeuring
0:19:34 Mirom - agenda buitengewone algemene vergadering op 13 december 2022 - goedkeuring
0:32:14 WVI - agenda buitengewone algemene vergadering op 14 december 2022 - goedkeuring
0:36:48 Psilon - agenda buitengewone algemene vergadering op 7 december 2022 - goedkeuring
0:40:22 DVV Westhoek - agenda buitengewone algemene vergadering op 14 december 2022 - goedkeuring
0:45:30 DVV Westhoek - kandidatuur lid van de raad van bestuur met raadgevende stem - goedkeuring
0:48:33 Motie voor het behoud van de regionale ochtendprogramma's bij de Vlaamse Radio-en Televisieorganisatie - bekrachtiging
0:53:50 Burgemeestersconvenant 2030 - ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 - goedkeuring
1:12:48 Rioleringswerken Zonnebekestraat - Sint-Juliaanstraat - R004548 - samenwerkingsovereenkomst studieopdracht - goedkeuring
1:17:10 Kortparkeerbeleid bij handelszaken - goedkeuring
1:32:56 LP-bon - goedkeuring
1:46:50 Omgevingsvergunning - bouwen van 9 geschakelde woningen en aanleg van wegenis - goedkeuring van de rooilijn, de weguitrusting en het bestek - goedkeuring
1:50:45 Omgevingsvergunning - verkaveling tussen de Statiestraat en de Donkerweg - goedkeuring van de rooilijn, de weg en het bestek - goedkeuring
2:03:42 Aansluiting op het vastgoedinformatieplatform - werkwijze, retributie en verwerkingsovereenkomst - goedkeuring
2:08:10 Aanbrengen van asfalt in verschillende buurtwegen - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
2:15:33 Vragen en antwoord
------------------------------------------------
3:31:05 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 oktober 2022 - goedkeuring
3:32:20 Toewijzingsovereenkomst doorgangswoning Poelkapellestraat 65 - goedkeuring
3:35:00 Overeenkomst Fluvius voor het beheer van betaalterminals en ondersteunende activiteiten - goedkeuring
3:36:43 Vragen en antwoord