Gemeentelijke verordening voor de veralgemeende invoering van conformiteitsattesten

Datum bekendmaking dinsdag 9 januari 2024
Datum besluit maandag 8 januari 2024
Datum zitting maandag 8 januari 2024

Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt, moet de verhuurder of terbeschikkingsteller over een geldig conformiteitsattest beschikken, vanaf de eerste dag dat de woning verhuurd of ter beschikking gesteld wordt, en dit gedurende de volledige duur van de verhuring of terbeschikkingstelling.

Deze verplichting geldt voor nieuwe verhuringen of terbeschikkingstellingen, afhankelijk van het bouwjaar van de huurwoning:

  • Voor woningen met bouwjaar vóór 1950 geldt de verplichting voor nieuwe verhuringen of terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2018;
  • Voor woningen met bouwjaar vóór1970 geldt de verplichting voor nieuwe verhuringen of terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2020;
  • Voor woningen met bouwjaar vóór 1990 geldt de verplichting voor nieuwe verhuringen of terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2022.

Zolang niet aan de verplichting van artikel 1 is voldaan, geldt een jaarlijks terugkerende verplichting om het conformiteitsattest aan te vragen. De aanvraag wordt ten laatste ingediend op de verjaardag van de dag waarop de verhuurder bij aangetekend schrijven in kennis is gesteld dat hij niet over het verplichte conformiteitsattest beschikt. Als ontvangstdatum van het aangetekend schrijven geldt de eerste werkdag na de verzending.

Als het conformiteitsattest vervalt tijdens de periode van verhuring, begint de jaarlijkse aanvraagverplichting te lopen op de dag van dat verval.

Bij verhuring zonder conformiteitsattest na het verval van een bestaand conformiteitsattest, begint de jaarlijkse aanvraagverplichting te lopen op de dag van dat verval.