Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2020-12-14 audioverslag

Datum bekendmaking donderdag 17 december 2020
Datum besluit maandag 14 december 2020
Datum zitting maandag 14 december 2020

00.34.40 - Openen van de gemeenteraadszitting

00.39.15 - Hoogdringend punt - Investeringsovereenkomst pastorie Poelkapelle - toevoegen aan de agenda

00.54.08 - Digitale zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn - bekrachtiging

00.54.43 - Verslag van de gemeenteraadszitting van 9 november 2020 - goedkeuring

00.59.25 - WVI - agenda algemene vergadering op 16 december 2020 - goedkeuring

01.13.33 - Cipal - agenda algemene vergadering op 10 december 2020 - bekrachtiging

01.21.25 - Samenwerkingsprotocol tot het optimaliseren van de strijd tegen domiciliefraude - bekrachtiging

01.26.25 - Principiële toestemming voor het op zichtbare wijze gebruiken van vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera's door de politiezone Arro Ieper - goedkeuring

01.29.00 - Investeringsovereenkomst pastorie Poelkapelle - aanpassing - goedkeuring

01.31.25 - Aanpassingen rechtspositieregeling - goedkeuring

01.33.58 - Sectoraal akkoord 2020 - wijziging - goedkeuring

01.37.05 - Politiezone Arro Ieper - gemeentelijke bijdrage - toelage 2021 - goedkeuring

01.48.55 - Retributie op het verkopen van materiaal voor de periode 2020 tem 2025, opheffen en opnieuw vaststellen - goedkeuring

01.51.00 - Rioleringswerken Gistelhofstraat - Galgestraat en Klerkenstraat - minnelijke onteigening van percelen 1ste afdeling sectie C343C, 344C en 347C - goedkeuring

01.53.00 - Recyclagepark - vaststellen retributiereglement - goedkeuring

02.04.14 - Reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten - aanpassing - goedkeuring

02.11.44 - Gemeentelijke verordening voor de veralgemeende invoering van conformiteitsattesten - aanpassing - goedkeuring

02.15.55 - Reglement registratie van en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - aanslagjaren 2020 tem 2025 - aanpassing - goedkeuring

02.23.25 - Principiële beslissing om geen nieuwe grafconcessies meer toe te staan op de begraafplaats in Bikschote vanaf 1 januari 2021 - goedkeuring

02.29.13 - Begraafplaats - wijzigen van het gemeentelijk reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen - goedkeuring

02.30.00 - Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2021 tot 2025 – opheffen en opnieuw vaststellen

02.32.16 - Vacantverklaring vaste benoeming op 01/01/2021 - toestand 15/10/2020 - goedkeuring

02.34.10 - Aanstellen en eedaflegging opvolgende schepen Eddy Vanacker - kennisneming

02.53.20 - Vragen en antwoord - aktename

04.00.25 - einde gemeenteraadszitting

04.07.25 - openen van de zitting raad maatschappelijk welzijn

04.07.25 - Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 9 november 2020 - goedkeuring

04.08.06 - Aanpassing rechtspositieregelingen - goedkeuring

04.08.46 - Sectoraal akkoord 2020 - wijziging - goedkeuring

04.09.10 - Reglement sociaal tarief BKO - goedkeuring

04.10.53 - Kadertekst voor de samenwerking tussen lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle en vzw Familiehulp in het kader van een samenwerking rond huishoudelijke hulp met dienstencheques - goedkeuring

04.27.27 - Aanpassing huishoudelijk regelement BKO - goedkeuring

04.29.22 - Lokalisatie centrum voor dagverzorging tijdens COVID-19 pandemie - ter bespreking

04.30.30 - Kadertekst voor de samenwerking tussen lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle en vzw Familiehulp in het kader van een reconversie van voorafgaande vergunningen woonzorgcentrum De Boomgaard - goedkeuring

04.33.20 - Uitbreiden zorgcampus - uitbreiding woonzorgcentrum: raming en subsidies - goedkeuring

05.21.15 - Vragen en antwoord - aktename