Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-01-25 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 27 januari 2021
Datum besluit maandag 25 januari 2021
Datum zitting maandag 25 januari 2021

00:01:50 - Verslag van de gemeenteraadszitting van 14 december 2020 - goedkeuring
00:04:42 - Ontslag raadslid dhr Johan Vanysacker - aktename
00:05:00 - Aanstellen van opvolgend raadslid dhr Dominique Vanpeteghem en onderzoek geloofsbrieven - aktename
00:06:57 - Vervanging administratief bediende landbouw - ter bespreking
00:35:20 - Rapportering visum - dienstjaar 2020 - aktename
00:42:40 - Retributie op het gebruik van het openbaar domein 2021 - 2025 - goedkeuring
00:45:10 - Retributie op de meldingen, inlichtingen, vergunningen en attesten uit het domein 'Omgeving' voor de periode 2021-2025 - goedkeuring
00:48:17 - Wijziging van het gemeentelijk reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen - goedkeuring
00:52:55 - Motie "een Vlaams noodfonds voor toerisme in de Westhoek na de Brexit" - goedkeuring
00:57:52 - Jeugdcampus - akte van aankoop van grond en gebouwen Boezingestraat 37 - goedkeuring
01:21:16 - Verlenging besteding middelen uit het noodfonds voor de sectoren cultuur, sport en jeugd - goedkeuring
01:31:40 - Toegevoegd punt door TOPE 8920: schepen van personeel - ter bespreking
02:00:00 - Toegevoegd punt door TOPE 8920: dading Houthulstseweg - stand van zaken - ter bespreking
02:14:25 - Vragen en antwoord

----

02:49:40 - Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 - goedkeuring
02:50:02 - Ontslag raadslid dhr Johan Vanysacker
02:50:23 - Aanstellen van opvolgend raadslid dhr Dominique Vanpeteghem en onderzoek geloofsbrieven - aktename
02:50:47 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - ontslag dhr Dominique Vanpeteghem - aktename
02:51:10 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - aanstellen van opvolgend lid dhr Jan Halewyck en onderzoek geloofsbrieven - aktename
02:51:40 - Rapportering visum dienstjaar 2020 - aktename
02:56:17 - Samenwerkingsovereenkomst De Opstap - goedkeuring
03:01:17 - Lokalisatie centrum voor dagverzorging tijdens COVID-19 pandemie - ter bespreking
03:06:10 - Vragen en antwoord