Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-02-22 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 24 februari 2021
Datum besluit maandag 22 februari 2021
Datum zitting maandag 22 februari 2021

00.00.00 Verslag van de gemeenteraadszitting van 25 januari 2021 - goedkeuring
00.02.03 Aanvullende lokale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus - bekrachtiging
00.08.42 Commissie Openbare Werken en Verkeer - aanstellen plaatsvervangende vertegenwoordigers - goedkeuring
00.17.19 CO7 - aanstellen lid raad van bestuur 2021-2024 - ter beslissing
00.20.47 Ijzerbekken - aanstellen vertegenwoordiger in het bekkenbestuur voor de legislatuur 2021-2024 - ter beslissing
00.26.52 Fluvius ov - aanstellen vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021 - 2024 - ter beslissing
00.29.30 De Watergroep - aanstellen vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - ter beslissing
00.31.07 Interlokale vereniging De Amfoor iv - aanstellen vertegenwoordiger in het Beheerscomité voor de legislatuur 2021-2024 - ter beslissing
00.34.35 Vraag tussenkomst organisatie wekelijkse markt 2020 voor periodes lockdown - goedkeuring
00.37.55 Aankoop van een bestelwagen met enkelcabine en open kiplaadbak - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
00.41.08 Aanbrengen van asfalt - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
00.49.11 Opheffen subsidiereglement jeugdwerkinfrastructuur - goedkeuring
01.00.06 Toegevoegd punt van TOPE 8920-fractie: "Oe ist?" - ter bespreking
01.07.29 Vragen en antwoord

---------------

01.33.25 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 - goedkeuring
01.37.00 Huren van woning als doorgangswoning aan De Mandel - bekrachtiging
01.42.05 Indexering dagprijs centrum voor dagverzorging - goedkeuring
01.43.32 Indexering ligdagprijs woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf - goedkeuring
01.44.36 Vragen en antwoord