Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-04-26 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 28 april 2021
Datum besluit maandag 26 april 2021
Datum zitting maandag 26 april 2021

0:00:00 Start gemeenteraadszitting
0:02:36 Verslag van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2021 - goedkeuring
0:06:50 Zefier - agenda algemene vergadering op 10 juni 2021 - goedkeuring
0:08:15 Fluvius OV - agenda algemene vergadering op 26 mei 2021 - goedkeuring
0:10:39 Fluvius West - agenda algemene vergadering op 21 juni 2021 - goedkeuring
0:16:20 Gaselwest - agenda algemene vergadering op 28 juni 2021 - goedkeuring
0:34:08 WVI - agenda algemene vergadering op 16 juni 2021 - goedkeuring
0:37:30 TMVS - agenda algemene vergadering op 15 juni 2021 - goedkeuring
0:38:55 Opheffen van voetweg nr 94 tussen de Bikschotestraat en de Steenbeek - beraadslaging over het op te heffen tracé en voorlopige vaststelling van het bijhorende rooilijnplan - ter beslissing
0:51:30 Openbare verkoop voortuintje Wilgenlaan 14, 1ste sectie A, deel van nummer 1001/02B6P0000 - goedkeuring
0:54:50 Gemeentelijke verordening voor de veralgemeende invoering van conformiteitsattesten - aanpassing - goedkeuring
1:03:40 Schoolraad 2021 - 2025 - goedkeuring
1:06:25 Vragen en antwoord - aktename
-----
2:02:40 Start raad voor maatschappelijk welzijn
2:02:50 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2021 - goedkeuring
2:03:30 Vragen en antwoord - aktename