Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-05-31 audioverslag

Datum bekendmaking donderdag 3 juni 2021
Datum besluit maandag 31 mei 2021
Datum zitting maandag 31 mei 2021
00:00:00 start gemeenteraadszitting
00:05:36 Verslag van de gemeenteraadszitting van 26 april 2021 - goedkeuring
00:06:45 Ontslag raadslid dhr Christoph Deraeve - aktename
00:07:00 Aanstellen van opvolgend raadslid dhr Jan Halewyck en onderzoek geloofsbrieven - aktename
00:10:55 Schorsing van de gemeenteraad
-----------------------------------------------------------
00:11:00 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021 - goedkeuring
00:12:20 Ontslag raadslid dhr Christoph Deraeve - aktename
00:12:35 Aanstellen van opvolgend raadslid dhr Jan Halewyck en onderzoek geloofsbrieven - aktename
00:13:00 Bijzonder Comité Sociale Dienst - ontslag dhr Jan Halewyck - aktename
00:13:20 Bijzonder Comité Sociale Dienst - aanstellen van opvolgend lid dhr Dieter Dedier en onderzoek geloofsbrieven - aktename
00:13:50 Assistentiewoningen - openbare verkoop van een perceel in de Lekkerboterstraat ten behoeve van de ontwikkeling van assistentiewoningen: goedkeuring van de verkoopakte ten aanzien van de enige kandidaat koper, Community Building - goedkeuring
00:25:00 Aanpassingen rechtspositieregelingen - vaststelling
00:34:10 Aanpassingen arbeidsreglementen en bijlagen - wijzigingen - goedkeuring
00:34:10 Organogram en personeelsformatie - goedkeuring
01:02:10 Toetreding tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok cvba) - goedkeuring
01:08:03 Bepalen van voorwaarden om beroep te doen op uitzendarbeid binnen het lokaal bestuur - goedkeuring
01:12:56 Jaarrekening 2020 OCMW - vaststelling
02:04:00 Uitbreiden zorgcampus - aanvraag VIPA-subsidies - goedkeuring
02:44:00 Vragen en antwoord
--------------------------------------------------------------------
02:57:40 openen van de gemeenteraad
02:57:45 Commissie Openbare Werken en Verkeer - aanstellen nieuwe vertegenwoordiger CD&V-fractie - goedkeuring
02:58:55 Mirom - aanstellen vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2021 - ter beslissing
03:03:20 Mirom - agenda algemene vergadering op 25 mei 2021 - aktename
03:11:50 Psilon - agenda algemene vergadering op 16 juni 2021 - goedkeuring
03:14:58 DVV Westhoek - agenda algemene vergadering op 22 juni 2021 - goedkeuring
03:17:06 Aanpassing rechtspositieregeling - vaststelling
03:18:00 Aanpassingen arbeidsreglementen en bijlagen - wijzigingen - goedkeuring
03:18:35 Organogram en personeelsformatie - goedkeuring
03:19:35 Toetreding tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok cvba) - goedkeuring
03:20:45 Rekening 2020 van de kerkbesturen Sint-Paulus, Sint-Juliaan, OLV Madonna, Sint-Andreas Bikschote en OLV Poelkapelle - advies
03:28:00 Jaarrekening 2020 lokaal bestuur - vaststelling
03:29:15 Verplaatsen van voetweg nr 78 t.h.v. Klerkenstraat 139 - ter beslissing
03:38:25 Haalbaarheidsstudie, participatietraject, ontwerp, uitvoerings- en subsidiedossier, aanbesteding en controle op de uitvoering voor de realisatie van een Jeugdkunstcampus - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
03:47:06 Fietspad Zonnebekestraat - samenwerkingsovereenkomst aanleg van fietspaden tussen Langemark en Zonnebeke - goedkeuring
03:56:40 Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle - jaarverslag 2020 en evaluatie Wonen Vlaanderen - kennisneming
04:01:00 Afwijking concessie Sportkaffee Eleven in tijden van corona - goedkeuring
04:04:55 Toegevoegd punt van de TOPE 8920-fractie: een kunstgrasveld voor Langemark - bespreking en beslissing
04:29:28 Vragen en antwoord - aktename