Reglement aansprakelijkheid voor schade aan het openbaar domein bij werken

Datum bekendmaking maandag 2 juni 2014
Datum besluit maandag 26 mei 2014
Datum zitting maandag 26 mei 2014

Dit reglement stelt regels vast inzake de voorkoming en behandeling van schade aan het openbaar domein ontstaan door de inname ervan door derden.