Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

Datum bekendmaking dinsdag 7 juli 2015
Datum besluit maandag 29 juni 2015
Datum zitting maandag 29 juni 2015

De sociale verhuurder is verplicht om voorrang toe te kennen aan kandidaat-sociale huurders die minstens 65 jaar zijn. Bij een koppel volstaat het dat één van de partners minstens 65 jaar is.