Bouwkundig erfgoed

De Zuidelijke Westhoek herbergt bouwkundig erfgoed met een heel eigen karakter. De typische stijl die we aantreffen is de wederopbouwarchitectuur, die tot stand kwam na de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam er in de Westhoek een nooit geziene bouwactiviteit op gang: hele dorpen en stadsdelen moesten uit het niets herbouwd worden. De wederopbouw is één van de meest bepalende elementen voor het landschap, de stedenbouw en de architectuur van de Westhoek. Momenteel komt deze materiële erfenis immers onder druk te staan door hergebruik en afbraak.

Inventaris onroerend erfgoed

De inventaris onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid is een lijst van waardevol archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. In de zuidelijke westhoek staan er zo'n 2.600 gebouwen op deze lijst: hoeves, arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, pastorieën, winkels en scholen.

Niet al het bouwkundig erfgoed in de zuidelijke westhoek is opgenomen in de inventaris. Veel gebouwen hebben echter een lokale waarde en karakteriseren de dorpen en steden.

Een erfgoedpand verbouwen of uitbreiden?

Mag je iets veranderen aan een erfgoedgebouw? Uiteraard kan dit, maar wel met het nodige respect voor de erfgoedwaarden van het gebouw. Voor een grondige verbouwing of uitbreiding aan een gebouw heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. De gemeente houdt bij haar beslissing rekening met de erfgoedwaarden van het gebouw.

Heb je al specifieke plannen? Kom dan, al dan niet met je architect, zo vroeg mogelijk langs bij de dienst omgeving of de Onroerenderfgoeddienst CO7. Je kan een afspraak maken voor een plaatsbezoek en/of (pre)advisering.

Is je gebouw beschermd? Dan neem je best op contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Inspiratiegids bouwkundig erfgoed

Deze inspiratiegids geeft een overzicht van good practices in de Zuidelijke Westhoek, van veranderingen aan historische gebouwen, met respect voor de erfgoedwaarde van die gebouwen. Er kan gefilterd worden op datering, soort gebouw en soort werken (vb. schrijnwerk, energiezuinige werken, gevelrenovatie…).

De gids is bedoeld als inspiratie voor eigenaars van historische gebouwen, of beheerders ervan, voor architecten, voor erfgoedprofessionals en geïnteresseerden.

Deze inspiratiegids is een initiatief van de Onroerenderfgoeddienst CO7 en de omgevingsdiensten van de gemeentes Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Heb je een vraag of opmerking over deze inspiratiegids? Neem dan contact op met de Onroerenderfgoeddienst CO7.