Conformiteitsattest voor huurwoningen

Wie een woning (een zelfstandige woning of een (studenten-)kamer) verhuurt of ter beschikking stelt in Langemark-Poelkapelle moet als verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.
Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid, opgenomen in de Vlaamse Wooncode en vermeldt het aantal personen (bezettingsnorm) die er mogen wonen.

Deze verplichting is verplicht voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2018 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de woning:

 • Vanaf 1 januari 2018 geldt de verplichting voor alle woningen met bouwjaar voor 1950
 • Vanaf 1 januari 2020 geldt de verplichting voor alle woningen met bouwjaar voor 1970
 • Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting voor alle woningen met bouwjaar voor 1990

Deze verplichting geldt trouwens ook voor alle woningen en kamers waar seizoenarbeiders gehuisvest worden, ongeacht de leeftijd van de woning.

Het Vlaams Huurdecreet stimuleert eigenaars om bij elke nieuwe verhuring een conformiteitsattest aan te vragen. Een conformiteitsattest van max. 3 maanden oud geldt als vermoeden dat de woning voldeed aan de normen bij aanvang van de huurovereenkomst.

Voorwaarden

Vraag het conformiteitsattest tijdig aan, bij voorkeur voor de (nieuwe) verhuring.

Het conformiteitsattest wordt verstrekt als de eindbeoordeling op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning maximaal 6 gebreken van categorie I en geen gebreken van categorie II of III vermeldt.

Een conformiteitsattest is normaal gezien 10 jaar geldig, tenzij:

 • Indien het technisch verslag minimaal 4 gebreken van categorie I vermeldt, is het conformiteitsattest 5 jaar geldig.
 • Indien het technisch verslag een gebrek bevat met betrekking tot opstijgend vocht, doorslaand vocht, condenserend vocht en/of insijpelend vocht, is het conformiteitsattest 5 jaar geldig.
 • Bij de aanwezigheid van een toestel type B (ketels, kachels, verwarmingstoestellen of waterverwarmer), is het conformiteitsattest 5 jaar geldig.
 • Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat er enkel glas aanwezig is, dan is het conformiteitsattest geldig tot ten laatste 31/12/2022.

Het conformiteitsattest vervalt altijd van rechtswege vanaf het ogenblik dat:

 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
 • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
 • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
 • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Procedure

Als eigenaar/verhuurder kan je een conformiteitsattest aanvragen via het digitaal loket. 

Kostprijs

Het conformiteitsonderzoek en het afleveren van het conformiteitsattest is gratis.

Gerelateerde items