Belgische nationaliteit aanvragen

Maak vóór je langskomt telefonisch een afspraak.

Maak een afspraak

Je kan de Belgische nationaliteit automatisch krijgen of je kan ze verkrijgen door zelf stappen te ondernemen.

Voorwaarden

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:

  • Je bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kun je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat je daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
  • Je bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kun je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;

Voor meer informatie over de voorwaarden van de nationaliteitskeuze en de mee te brengen stukken, kan je terecht op de website van de FOD Justitie

Procedure

Een verklaring inzake de nationaliteitskeuze afleggen kan bij de Dienst Burgerzaken.

Kostprijs

Voordat je je nationaliteitsverklaring bij de gemeente aflegt, moet je 150 euro registratierechten betalen. Dit kan:

  1. Via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Wie zich aanmeldt (als particulier), krijgt via het tabblad ‘mijn betalingen’ de mogelijkheid een nationaliteitsaanvraag te betalen. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, mét een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin, voor de persoon die betaald heeft.
  2. Of via het bevoegde registratiekantoor. Vind hier de adresgegevens van het registratiekantoor van jouw gemeente. Let wel, n.a.v. corona zijn deze kantoren enkel telefonisch of via mail te bereiken.

Meer info

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, je buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van je gemeente.