Echtscheiding in het buitenland

Een echtscheiding die in het buitenland is uitgesproken, moet je melden in België.

De voorwaarden om de buitenlandse echtscheiding in België te erkennen worden eerst onderzocht. Als de akte aan alle voorwaarden voldoet, wordt de echtscheiding in het rijksregister geregistreerd.

Nadat je echtscheiding geregistreerd is, kunnen andere diensten controleren in het rijksregister dat je gescheiden bent. 

Wat meebrengen

De documenten die je moet voorleggen, hangen af van het land waar de echtscheiding is uitgesproken.

 1. In een land dat lid is van de Europese Unie, behalve Denemarken:
 • De originele of voor eensluidend verklaarde beslissing (vonnis, arrest). Opgesteld of vertaald in het Nederlands, Frans of Duits 
 • Het certificaat over de beslissingen in huwelijkszaken, overeenkomstig verordening 2201/2003 van de raad van 27 november 2003. Dit certificaat kan je opvragen bij de notaris, rechtbank of andere instelling die de echtscheiding heeft uitgesproken.
  Let op! Voor beslissingen uitgesproken voor 1 maart 2001 geldt de regeling zoals vermeld onder punt 2 van de verordening.
 • Deze documenten hoeven niet gelegaliseerd te zijn.
 • Afhankelijk van de inhoud van de beslissing kunnen we je extra bewijsstukken opvragen.
 1. Voor andere landen:
 • de originele of voor eensluidend verklaarde beslissing (vonnis, arrest)
 • een bewijs dat de echtscheiding definitief is en betekend is of ter kennis werd gebracht aan de tegenpartij
 • de documenten moeten opgesteld of vertaald zijn in het Nederlands, Frans of Duits
 • buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn. Kijk daarvoor op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken 
 • Afhankelijk van de inhoud van de beslissing kunnen we je extra bewijsstukken opvragen.

Kostprijs

De erkenning en opname in de Databank Akten Burgerlijke Stand van de echtscheiding zijn gratis.