Een kind erkennen

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 
 

Maak een afspraak

Wanneer een ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.

De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op het vlak van erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader/meemoeder.

Voorwaarden

Een kind erkennen kan vóór, tijdens of na de geboorteaangifte.

De (Belgische) moeder:

 • mag niet gehuwd zijn
 • moet meer dan 300 dagen vóór de geboorte officieel op een ander adres wonen dan haar echtgenoot

Een Belgische man/meemoeder kan altijd erkennen. Wanneer de erkenner/meemoeder gehuwd is met een andere vrouw/man dan de moeder van het kind wordt de echtgeno(o)t(e) per aangetekende brief verwittigd.

Voor de ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de wetgeving van hun land van herkomst toegepast.

Toestemming

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten de moeder en de erkenner/meemoeder samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Indien het te erkennen kind ouder is dan 12 jaar, dan moet het kind ook aanwezig zijn en zijn toestemming geven. Dit kan in het gemeentehuis van jouw woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten of paspoort van beide ouders
 • Voor een niet-Belg: bewijs van ongehuwde staat (tenzij dit reeds geregistreerd werd in het rijksregister). Dit stuk moet voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte (indien dit een buitenlandse akte betreft, moet deze voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België).

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, moet je ook de volgende stukken voorleggen: 

 • bewijs van ongehuwde staat
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Gerelateerde items