Eerste leeftijdsmelk

Bij het OCMW kan je geholpen worden bij de betaling van de poeder melk tot je baby 6 maand is. Indien nodig tot je baby 12 maanden is.

Voorwaarden

  • Een baby hebben
  • Beperkt inkomen hebben
  • Financiële moeilijkheden hebben

Procedure

Aanvragen bij de sociale dienst. De maatschappelijk werker voert onderzoek uit.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijs van inkomsten via rekeninguittreksels
  • Eventueel bewijs CSR