Elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Maak vóór je langskomt een afspraak. Je kan telefonisch een afspraak maken of zelf een afspraak inplannen. 

Maak een afspraak voor de aanvraag van een elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Maak een afspraak voor het afhalen van een elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

De elektronische vreemdelingenkaart (eVK) vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. Er bestaan twee modellen al naargelang het een EU- of een niet-EU-burger betreft. De eVK is voorzien van een microchip en de daarbijhorende codes.

Met de eVK kan men België vlot verlaten en opnieuw binnenkomen. Zorg er wel voor dat je steeds in het bezit bent van een reisdocument van het land van herkomst, dat is immers verplicht.

De verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen (landen die geen lid zijn van de Europese Unie) zijn biometrisch. Bij de aanvraag worden de vingerafdrukken en de handtekening geregistreerd.

Kaarttypes zonder biometrie: E, F, E+, F+
Kaarttypes met biometrie: A, B, C, D, H

Voorwaarden

Je bent ouder dan 12 jaar en EU - als niet- EU-burger en in het bezit van een papieren verblijfskaart, De geldigheidsduur van een eVK hangt af van het verblijfsrecht en bedraagt maximum 5 jaar. Verlengingen zijn niet mogelijk: wanneer de kaart vervalt, dient men een nieuwe kaart te laten aanmaken.

Indien je in het bezit bent van een verblijfskaart die 5 jaar geldig is (B, C, D, E, E+, F, F+) kan je je vanaf 6 weken voor de vervaldatum aanbieden bij de deinst burgerzaken voor de aanvraag van de nieuwe kaart. Je wordt hiervoor 2 maanden op voorhand uitgenodigd. Je mag je ook spontaan aanbieden max. 2 maanden voor het vervallen van de verblijfskaart.

Voor kinderen van ouders in het bezit van een eVK, kan volgende verblijfskaart afgeleverd worden:

  • 0-12 jaar: bewijs van identiteit (wit papieren kaartje) is facultatief (1 foto nodig – 1 euro - kind moet meekomen).
  • vanaf 12 jaar: vanaf 3 maanden voor de 12de verjaardag kan een elektronische verblijfskaart aangevraagd worden. Kom langs met 1 pasfoto en 15 euro en we vragen de kaart aan. De activatie van deze kaart is pas mogelijk vanaf de dag van de 12de verjaardag.

Procedure

De procedure tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf en een verblijfskaart hangt af van je nationaliteit en het doel van je verblijf.

  • Je kunt je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst burgerzaken
  • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen bij de dienst burgerzaken. Neem deze codes mee naar het gemeentehuis als je de nieuwe eVK afhaalt. Bij het afhalen kan je je pincode nog wijzigen. Je kiest een code van 4 cijfers.

Wat meebrengen

  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, conform de normen. Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Bedrag

  • op 12 jaar: 15 euro
  • E, E+, F, F+ kaart vanaf 12 jaar + duplicaten: 20 euro
  • A, B, C, D en H kaart vanaf 12 jaar + duplicaten: 20,50 euro
  • spoedprocedure (bij aanvraag voor 15 uur is de eVK de dag nadien vanaf 14 uur beschikbaar): 98.60 euro