Elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van de eVK moet je ZELF naar het gemeentehuis komen. 
Bij elke nieuwe aanvraag worden de vingerafdrukken en handtekening geregistreerd. Bij het afhalen worden de vingerafdrukken opnieuw afgenomen om ze te vergelijken. 

Maak een afspraak voor de aanvraag van een elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Maak een afspraak voor het afhalen van een elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Download steeds de recentste eID Middleware (v5.0.17 of later) om je (nieuwe) kaart te gebruiken! Download ook de recentste versie van de eID Viewer (v5.0.15 of later) als je zelf je kaart wenst uit te lezen.

Er bestaan verschillende modellen van elektronische vreemdelingenkaart (eVK) al naargelang het statuut en het feit of het een EU- of een niet-EU-burger betreft. Vanaf 15 januari 2024 kan er ook voor een kind, jonger dan 12 jaar, een elektronische verblijfskaart worden aangevraagd (cfr. hun verblijfsrecht maar beperkte geldigheid). Deze kaart is niet verplicht.

Zorg er wel voor dat je steeds in het bezit bent van een geldig nationaal identiteits- of reisdocument van het land van herkomst, dat is immers verplicht.

Voorwaarden

De geldigheidsduur van een eVK hangt af van het verblijfsrecht. Verlengingen zijn niet mogelijk: wanneer de kaart vervalt, dient men een nieuwe kaart te laten aanmaken.

Indien je in het bezit bent van een verblijfskaart die 5 jaar geldig is, kan je je vanaf 6 weken voor de vervaldatum aanbieden bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag van de nieuwe kaart. Je wordt hiervoor 2 maanden op voorhand uitgenodigd. Je mag je ook spontaan aanbieden max. 2 maanden voor het vervallen van de verblijfskaart.

Procedure

De procedure tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf en een verblijfskaart hangt af van je nationaliteit en het doel van je verblijf.

 • Je kunt je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst burgerzaken
 • Een tweetal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen bij de dienst burgerzaken. Neem deze codes mee naar het gemeentehuis als je de nieuwe eVK afhaalt. Bij het afhalen kan je je pincode nog wijzigen. Je kiest een code van 4 cijfers.

Wat meebrengen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, conform de normen. Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Kostprijs

Kostprijs van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024:

Niet-Belgen vanaf 12 jaar:

 • EU, EU+, F, F+ en M- kaart vanaf 12 jaar + duplicaten: 22 euro
 • A, B, H, I, J, K en L kaart vanaf 12 jaar + duplicaten: 22,50 euro
 • spoedprocedure (bij aanvraag voor 15 uur is de eVK de dag nadien vanaf 14 uur beschikbaar): 119,30 euro

Niet-Belgen jonger dan 12 jaar (in voege vanaf 15/01/2024):

 • EU, EU+, F, F+ en M- kaart jonger dan 12 jaar + duplicaten in normale procedure: 8 euro
 • EU, EU+, F, F+ en M- kaart jonger dan 12 jaar + duplicaten in spoedprocedure: 105,30 euro
 • A, B, K en L-kaart jonger dan 12 jaar + duplicaten in normale procedure: 11 euro
 • A, B, K en L-kaart jonger dan 12 jaar + duplicaten in spoedprocedure: 116,70 euro

Meer info

Download hier de recentste software voor uw kaartlezer.