Erkenning Langemark-Poelkapelse vereniging

Een vereniging die erkend wenst te worden als vereniging binnen de gemeente, kan zijn aanvraag richten tot het college van burgemeester en schepenen.