Europees rijbewijs (Belgisch rijbewijs)

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak voor het aanvragen van je rijbewijs

Maak een afspraak voor het afhalen van je rijbewijs

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Controleer zelf je modules vakbekwaamheid (code 95) door aan te melden in Mijn Burgerprofiel. Ga vervolgens naar gegevens en overzicht nascholingen.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. Het Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart en is tien jaar geldig.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. 

Voorwaarden

Je bent geslaagd voor het theoretisch en praktisch gedeelte van de rijopleiding.

Procedure

 • Meld je aan bij de dienst burgerzaken van je woonplaats.
 • Na twee à drie werkdagen kun je je rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken. 

Wat meebrengen

 • identiteitskaart.
 • voorlopig of huidig rijbewijs.
 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • eventueel recente pasfoto (de foto op je eID zit in de centrale database en wordt overgenomen op het rijbewijs, je kan ook een nieuwe foto aanbieden om in te scannen). Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.
 • indien van toepassing: medisch attest groep 1 of groep 2
 • na verlies/diefstal: op voorlegging van attest van verlies. Let op! De geldigheid van het attest van verlies is beperkt in tijd. Vraag dus zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan. Het attest van verlies vervangt je rijbewijs ook niet.  Als je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs. 

Bij het afhalen (wachttijd: 2 à 3 werkdagen), breng je het volgende mee:

 • je identiteitskaart
 • je voorlopig of huidig rijbewijs of attest verlies/diefstal

Let op! Je hebt 3 maanden om je rijbewijs op te halen na aanvraag. Na deze 3 maanden wordt je rijbewijs vernietigd. Hierin volgen we de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 

Kostprijs

25 euro

Uitzondering: De omwisseling van het rijbewijs met een attest GROEP 1 is gratis indien je vorig rijbewijs ook al een beperkte geldigheid had.

Uitzonderingen

Een aangeboren letsel of een verminderde functionele vaardigheid door een ziekte of ongeval, kan iemand belemmeren om op een veilige manier een voertuig te besturen. Bij een verminderde functionele vaardigheid moet je langsgaan bij je huisarts: hij/zal zal je doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA).
Het CARA zal jouw rijgeschiktheid beoordelen en je eventueel een rijgeschiktheidsattest  overhandigen.
Op het attest van rijgeschiktheid kunnen beperkingen opgelegd worden. Deze beperkingen kunnen gelden voor de bestuurder zelf of voor aangepaste voertuigen. Meer info lees je hier.

Meer info

stap 1: Verlies of diefstal van rijbewijs

Belgische rijbewijs of nationaal EU rijbewijs:

 • Doe onmiddellijk aangifte bij de dienst Burgerzaken of de politie.
 • Je ontvangt een attest van verlies/diefstal van de politie.
 • Bij verlies of diefstal in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, maar je moet ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.

Voor verlies of diefstal van een Niet EU-rijbewijs vraag je best aan je ambassade of consulaat wat je moet doen voor de aangifte. Zij laten weten of een aangifte bij de politie nodig is of niet.

stap 2: Het attest van verlies is maar beperkt geldig en vervangt je rijbewijs niet. Als je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van een rijbewijs. Vraag zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan in de dienst Burgerzaken.

Bekijk ook

Je vindt meer informatie over rijbewijzen op de website van GOCA Vlaanderen, de website Vlaanderen.be en de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.