Europees rijbewijs omwisselen of registreren (niet-Belgen)

Maak vóór je langskomt telefonisch een afspraak.

Maak een afspraak

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Een Europeaan die een Europees rijbewijs heeft (afgeleverd door een land van de Europese Economische Ruimte) en zich in België vestigt, kan dit rijbewijs laten registreren. In sommige gevallen kan je het ook omwisselen naar een Belgisch nationaal rijbewijs.

Met een geldig Europees rijbewijs, afgeleverd door de landen van de Europese Economische Ruimte, mag je in heel Europa rijden. Bekijk hier een lijst van landen die hiertoe behoren.

Je kan je Europees rijbewijs gratis laten registreren bij je inschrijving in een Belgische gemeente. Een Europees rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs kan pas nadat je minstens 185 dagen (dus 6 maanden) ingeschreven bent in een Belgische gemeente.

Voorwaarden

Een Europees rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs kan pas nadat je minstens 185 dagen (dus 6 maanden) ingeschreven bent in een Belgische gemeente.

Procedure

Europees rijbewijs registeren

Registratie van een Europees nationaal rijbewijs is niet verplicht bij inschrijving in een Belgische gemeente, maar het wordt wel ten stelligste aangeraden. Het bespaart je heel wat administratie als je jouw rijbewijs verliest of als het gestolen wordt en laat je toe sneller een duplicaat te krijgen. 

Europees rijbewijs omwisselen

Je Europees rijbewijs omwisselen is pas mogelijk wanneer je ten minste 185 dagen bent ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente. Zolang de geldigheidsduur van je rijbewijs niet dreigt te verlopen, is omwisselen niet nodig. In een van volgende situaties kan je jouw Europees rijbewijs omwisselen:

 • Vanaf 3 maanden voor de vervaldatum van je rijbewijs
 • Als een van de categorieën dreigt te vervallen (vernieuwing medisch attest of vakbekwaamheid)
 • Als je in België een bijkomende categorie hebt behaald
 • Als je Europees rijbewijs werd gestolen of je het bent kwijtgeraakt, met een attest verlies of diefstal van de politie
 • Let op: Heb je een Europees nationaal rijbewijs zonder einddatum, dan moet dit verplicht omgewisseld worden binnen de 2 jaar na inschrijving in een Belgische gemeente.

Wat meebrengen

 • Je geldige identiteitskaart of verblijfstitel.
 • Je geldig buitenlands rijbewijs.
 • Als de foto op je huidige elektronische identiteitskaart of verblijfstitel niet meer gelijkend is, moet je een pasfoto meenemen voor op je nieuwe rijbewijs. Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis
 • Beëdigde vertaling (in bepaalde gevallen)

Kostprijs

 • 25 euro voor de omwisseling van het rijbewijs
 • Registratie is gratis

Uitzonderingen

Een Europees nationaal rijbewijs zonder einddatum moet verplicht omgewisseld worden binnen de 2 jaar na inschrijving in een Belgische gemeente.