Familienaam

Elk kind krijgt bij de geboorte een familienaam toegewezen. In de naamgeving naar Belgisch recht is sprake van enerzijds de afstamming:

 • van vaderszijde (of meemoederszijde) èn moederszijde  
 • of alleen van moederszijde.

Bij niet-Belgen wordt de wetgeving gevolgd van het land waar het kind onderdaan van is. Hieronder wordt enkel het Belgisch recht vernoemd.

Voorwaarden

De familienaam die het kind krijgt, is zowel afhankelijk van de afstamming als van de rangorde (eerste of volgend kindje) van geboorte.

Procedure

Afstamming van vaderszijde(of meemoederszijde) èn moederszijde

Het kind van wie de afstamming van vaderszijde (of meemoederszijde) en van moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, dus na huwelijk of erkenning, kan één van de volgende namen hebben:

 • naam van de moeder,
 • naam van de vader of meemoeder,
 • naam samengesteld uit hun twee namen in de door de ouders gekozen volgorde. 

De familienaam die het kind krijgt, is zowel afhankelijk van de afstamming als van de rangorde (eerste of volgend kindje) van geboorte:

 1. Een eerste kindje wordt geboren nà 01/06/2014: de familienaam wordt toegekend op specifieke verklaring van BEIDE ouders en is onherroepelijk.

 2. Een tweede of volgende kindje wordt geboren:
  • Alle kinderen zijn geboren na 01/06/2014: het nieuwgeboren kind volgt de initiële naamkeuze die de ouders maakten bij de aangifte van het eerste kind.

  • Er zijn reeds gemeenschappelijke kinderen geboren vóór 01/06/2014 en het nieuwgeboren kind is geboren na 01/06/2014: de nieuwgeborene krijgt de naam van de vader/meemoeder, net als de oudere broers en zussen. Ouders kunnen hierbij ook naamswijziging vragen voor ALLE gemeenschappelijke kinderen tot 1 jaar na de geboorte van de nieuwgeborene. Geen van de andere kinderen mag meerderjarig zijn bij de aanvraag tot naamswijziging.
   De aanvraag tot naamswijziging gebeurt in de woonplaats van één van de kinderen. De beide ouders moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van de naamswijziging.  

 • Bij onenigheid of wanneer er geen keuze gemaakt wordt, krijgt het kind een dubbele naam in alfabetische volgorde.
 • Opgelet: de keuze is onherroepelijk en de gekozen naam geldt voor alle toekomstige kinderen (van dezelfde ouders).

Afstamming alleen van moederszijde

Het kind van wie de afstamming enkel langs moederszijde vaststaat, draagt de naam van de moeder.

Erkenning door de vader/meemoeder nadat de geboorteakte is opgesteld

Indien de afstamming van vaderszijde/meemoederszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, blijft de naam onveranderd die van de moeder tenzij de moeder en de erkenner (vader of meemoeder) in de erkenningsakte verklaren dat het kind de naam van de vader/meemoeder of een dubbele naam zal dragen. Voor kinderen geboren na 1 juni 2014 is deze verklaring mogelijk tot een jaar na de erkenning.

Opgelet: alle kinderen uit hetzelfde gezin moeten wel dezelfde naam krijgen.