Financiële tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Maak een afspraak

Hebt u een beperkt inkomen, dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

U kan een tussenkomst krijgen voor:

  • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
  • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
  • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft
  • voorgeschreven medicatie

Procedure

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • een overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels
  • een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
  • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.