Financiële tussenkomst voor schoolkosten en opvangkosten

Maak een afspraak

Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, de schoolrekening te betalen, de factuur van de kinderopvang te betalen, ... kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente.
  • U hebt een beperkt inkomen.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • overzicht van inkomen
  • factuur 

 

Kostprijs

De maximale tussenkomst bedraagt € 150.