Fonds Bestrijding Uithuiszettingen

Het nieuwe fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen is op 1 juni 2020 in werking getreden als opvolger van het huurgarantiefonds voor verhuurders.

Dit fonds geeft een tegemoetkoming aan OCMW's die huurders met huurachterstal (min. 2 maanden - max. 6 maanden) begeleiden. Als huurder of verhuurder kan je geen rechtstreekse aanspraak maken op het fonds. Het OCMW dat jou als huurder begeleidt, beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het fonds.

Meer info kan je terugvinden via: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen

Gerelateerde items