Gebruik van herbruikbare bekers

Houd je fuif of festival netjes en duurzaam, met herbruikbare bekers

Sinds 1 januari 2020 zijn wegwerpbekers op evenementen verboden. De wetgeving laat toe dat als je kan aantonen dat 90% van de verkochte consumpties apart ingezameld kunnen worden i.f.v. recyclage, dan kan je nog wegwerpbekers gebruiken. MAAR praktijktesten op Pukkelpop en andere evenementen hebben aangetoond dat dit quasi niet haalbaar is ondanks het inzetten van extra vrijwilligers. Je moet immers bijna een zelfde systeem opzetten als met herbruikbare bekers. Bovendien is het aantal recyclagebedrijven momenteel zeer beperkt en liggen die niet in West-Vlaanderen. Kiest u toch voor deze formule, dan ga je zelf op zoek naar een verwerker en informeer vóór jouw aankoop welke materialen hij kan verwerken (PP, PET,…). De mogelijkheden verschillen namelijk per verwerker. Hou bovendien ook rekening met de afstand, zowel vanuit milieuoverweging als extra kost!

Bij MIROM Roeselare kunnen herbruikbare bekers gehuurd worden. Handig, betaalbaar, aangenaam in gebruik en… goed voor het milieu. Alle verenigingen uit de gemeenten van MIROM kunnen gebruik maken van dit aanbod.

Meer info

Meer info en bestellen via de website van Mirom.