Gemeenschapsdienst

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. Langemark – Poelkapelle diende een subsidiedossier in. De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan intensieve begeleiding en bemiddeling.  De gemeenschapsdienst is een vorm van werkervaringsstage waarbij langdurig werklozen competenties kunnen verwerven en een arbeidsritme kunnen opbouwen. Dit zorgt ervoor dat hun kansen op een job op de gewone arbeidsmarkt verhoogd worden.  De werkloze zal 1 of 2 keer per week kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen.

Langemark – Poelkapelle stelt 3 plaatsen open voor gemeenschapsdienst en ontvangt hiervoor financiële steun van ESF, Vlaanderen en Europa.

https://www.europawse.be/