Gemeentelijke verordening voor de veralgemeende invoering van conformiteitsattesten

Datum bekendmaking woensdag 16 december 2020
Datum besluit maandag 14 december 2020
Datum zitting maandag 14 december 2020

De gemeente wil de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt verbeteren. De gemeente wil in de eerste plaats een preventief woningkwaliteitsbeleid voeren en eigenaars zoveel mogelijk stimuleren om een conforme huurwoning aan te bieden voor de start van verhuring.

Het conformiteitsattest bevestigt dat de verhuurde woning voldoet aan de basisvereisten van veiligheid/ gezondheid, woonkwaliteit/ brandveiligheid en woningbezetting.

Op lange termijn streeft de gemeente naar een conformiteitsattest voor elke huurwoning. Het doel is de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen te garanderen.

Het conformiteitsattest heeft zowel voordelen voor de verhuurders en de huurder: 

  • De verhuurder is zeker dat de huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat de woning op dat moment conform was.
  • De woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen;
  • De woning vertoont geen veiligheid- of gezondheidsrisico's; .
  • De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die hiervan een officieel document aflevert;
  • Het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen (de bezettingsnorm) die in de woning mogen wonen;
  • Het conformiteitsattest biedt voor de huurder een zekerheid dat de woning voldoet aan de kwaliteitseisen.