Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-03-29 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 31 maart 2021
Datum besluit maandag 29 maart 2021
Datum zitting maandag 29 maart 2021

00:00:00​ Start gemeenteraad
00:02:20​ Toegevoegd punt van de Vooruit-fractie: Naamsverandering van SP.a naar Vooruit - aktename
00:05:55​ Verslag van de gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 - goedkeuring
00:07:28​ Ijzerbekken - aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger in het bekkenbestuur voor de legislatuur 2021-2024 - ter beslissing
00:11:23​ Dorpskernvernieuwing - aanvullend verkeersreglement Markt 18-26 - parkeerverbod - goedkeuring
00:23:00​ Verplaatsen van voetweg nr 103 t.h.v. Bruine Broekstraat 5 - ter beslissing
00:35:20​ Toegevoegd punt van de TOPE 8920-fractie: wordt het historische stort op de wijk Hagebos een bos? - bespreking en stemming
01:21:55​ Toegevoegd punt van de TOPE 8920-fractie: over de bordenjungle van Langemark-Poelkapelle - ter bespreking
01:53:33​ Toegevoegd punt van de Vooruit-fractie: tussenkomst in lidgeld voor jongeren van 6 tot 16 jaar aangesloten bij één of meerdere jeugd-, sport- of cultuurvereniging van de gemeente Langemark-Poelkapelle - ter beslissing
02:17:28​ Vragen en antwoord - aktename
---------------------
03:03:30​ Start Raad voor Maatschappelijk Welzijn
03:03:32​ Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 februari 2021 - goedkeuring
03:06:42​ Samenwerkingsovereenkomst Westlandia vzw - goedkeuring
03:10:28​ Huren van woning als doorgangswoning aan De Mandel - goedkeuring
03:11:40​ Bouwen assistentiewoningen - dading procedure stopzetten procedure bouwen assistentiewoningen - goedkeuring 03:20:42​ Goedkeuring documenten oriënterend kortverblijf - goedkeuring
03:24:02​ Toegevoegd punt van de Vooruit-fractie: kansarmoedeatlas West-Vlaanderen - ter bespreking
03:40:25​ Vragen en antwoord