Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-06-28 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 30 juni 2021
Datum besluit maandag 28 juni 2021
Datum zitting maandag 28 juni 2021

0:00:00 start Gemeenteraad
0:00:52 Verslag van de gemeenteraadszitting van 31 mei 2021 - goedkeuring
0:03:00 Organisatiebeheersing - jaarlijkse rapportage - kennisneming
0:09:35 Gemeentelijke Administratieve Sancties - aanstelling van gemeentelijke GAS-vaststellers - goedkeuring
0:13:55 Opheffen van voetweg nr. 94 tussen de Bikschotestraat en de Steenbeek - beraadslaging over het op te heffen tracé en definitieve vaststelling van het bijhorende rooilijnplan - ter beslissing
0:19:35 Werkingsverslag CO7 2020 - goedkeuring
0:39:07 Wijziging schoolreglement 2021-2022 en infobrochure 2021-2022 - goedkeuring
0:41:30 Vacantverklaring voor eenmalige vaste benoeming op 1/7/2021 - toestand 15/05/2021 - goedkeuring
0:43:10 Lestijdenpakket 2021-2022 - goedkeuring
0:43:54 Professionaliseringsplan 2021-2022 - goedkeuring
0:45:05 Vragen en antwoord - aktename
---------------------------------------------------------------------------------
1:41:09 Start Raad voor Maatschappelijk Welzijn
1:41:16 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2021 - goedkeuring
1:41:39 Organisatiebeheersing - jaarlijkse rapportage - kennisneming
1:41:50 Uitbreiden doelgroep lokale consumptiebonnen - goedkeuring
1:46:20 Herwerkte interne afsprakennota en schriftelijke overeenkomst CDV 't Nest na inspectiebezoek - goedkeuring
1:48:30 Erkenningsaanvraag lokaal dienstencentrum De Stek - goedkeuring
1:49:53 Vragen en antwoord - aktename