Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2022-01-17 audioverslag

Datum bekendmaking dinsdag 18 januari 2022
Datum besluit maandag 17 januari 2022
Datum zitting maandag 17 januari 2022

00:04:15 Verslag van de gemeenteraadszitting van 13 december 2021 - goedkeuring
00:15:10 Eedaflegging van dhr Dominique Cool als burgemeester - aktename
00:26:35 Gezamenlijke overheidsopdracht "hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper - goedkeuring
00:33:10 Rapportering visum - dienstjaar 2021 - aktename
00:35:05 Opheffen van voetweg nr. 62 tussen de Roeselarestraat en voetweg nr. 59 - ter beslissing
00:43:57 Ouderbijdragen buitenschoolse kinderopvang - indexaanpassing vanaf 01/01/2022 - goedkeuring
00:46:22 Vragen en antwoord
-------------------------------------------
01:22:13 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 2021 - goedkeuring
01:22:40 Gezamenlijke overheidsopdracht "hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper - goedkeuring
01:23:10 Rapportering visum - dienstjaar 2021 - aktename
01:23:40 Verlengen van het huren van een woning als doorgangswoning aan De Mandel - goedkeuring
01:24:35 Vervanging voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst - kennisneming
01:25:30 Ouderbijdragen buitenschoolse kinderopvang - indexaanpassing vanaf 01/01/2022 - goedkeuring
01:26:20 Voorstel prijsaanpassing warme maaltijden aan huis en dorpsrestaurant - goedkeuring
01:39:15 Vragen en antwoord