Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2022-02-22 audioverslag

Datum bekendmaking dinsdag 22 februari 2022
Datum besluit maandag 21 februari 2022
Datum zitting maandag 21 februari 2022

00:00:00 - Gemeenteraad
00:02:52 - 1. Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 januari 2022 - Goedkeuring
00:03:51 - 2. Aanstellen van een tweede waarnemend Algemeen Directeur - Goedkeuring
00:05:08 - 3. Aanpassingen rechtspositieregeling - Goedkeuring
00:12:43 - 4. Omgevingsvergunning - Herbouw van 6 sociale woningen in de Tuinwijk - goedkeuring van de rooilijn, de weg, het bestek en de samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
00:14:34 - 5. Reglement straat-, buurt- en dorpsfeesten - Goedkeuring
00:28:29 - 6. Aanpassing reglement feestmateriaal - Goedkeuring
00:54:36 - 7. Aanpassing reglement op het gebruik van gemeentelijke zalen en lokalen - Goedkeuring
01:06:38 - 8. Samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur - VK Langemark-Poelkapelle ikv aanleg kunstgrasterrein - Goedkeuring
01:29:16 - 9. Vragen en antwoord - Aktename
------------------------------------------------------------------------------------
01:58:01 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn
02:04:22 - 1. Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 januari 2022 - Goedkeuring
02:04:41 - 2. Aanpassingen rechtspositieregelingen - Goedkeuring
02:05:14 - 3. Samenwerkingsovereenkomst realisatie buitenschoolse kinderopvang en gezamenlijke sportzaal in Poelkapelle met het schoolbestuur Onze-Lieve-Vrouw Poelkapelle - Goedkeuring
02:34:08 - 4. Indexering ligdagprijs woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum - Goedkeuring
02:44:03 - 5. Voorstel prijsaanpassing maaltijden en voedseloverschotten - Goedkeuring
02:46:05 - 6. Vragen en antwoord - Aktename