Aankondigingen bij graven op de begraafplaatsen

Hieronder vindt u de info over de bordjes die geplaatst werden in 2022 (hernieuwing/concessie aan te vragen vóór 31/12/2023) en in 2023 (hernieuwing/concessie aan te vragen vóór 01/10/2024).

1. Bij volgende graven werd in het najaar van 2022 een bordje geplaatst:

  • waarvan de concessie reeds vervallen is of binnenkort komt te vervallen
  • niet-geconcedeerde graven (zonder vergunning) waarvan de grafrust van 10 jaar verstreken is
  • verwaarloosde graven en de oudste kindergraven

Een overzichtslijst per begraafplaats:

Bikschote Bericht aan de nabestaanden van onderstaande graven204,5 Kb(pdf)

Langemark Bericht aan de nabestaanden van onderstaande graven285,5 Kb(pdf)

Madonna Bericht aan de nabestaanden van onderstaande graven229,5 Kb(pdf)

Poelkapelle Bericht aan de nabestaanden van onderstaande graven289,2 Kb(pdf)

Sint-Juliaan Bericht aan de nabestaanden van onderstaande graven678,3 Kb(pdf)

De wet voorziet een jaar lang een aankondiging aan elk graf bij het vervallen van de concessie. Aan de ingang van de begraafplaats moet ook een overzichtslijst zijn. 

Met de bordjes en de lijsten aan de ingang informeren we de nabestaanden dat ze tot 01 december 2023 (termijn van aanplakking) de kans hebben om een hernieuwing van hun concessie aan te vragen.
Niet-geconcedeerde graven kunnen niet worden verlengd maar de nabestaanden kunnen op eigen kosten een overplaatsing vragen naar het gedeelte op de begraafplaats waar een concessie kan aangekocht worden.

Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie of overplaatsing van een niet-geconcedeerd graf wordt ingediend vóór 01 december 2023, dan vervalt de concessie of de kans tot overplaatsing. Het graf zal dan opgenomen worden op de lijst van te ontruimen graven.

Verwaarloosde graven en oudste kindergraven

Op de begraafplaatsen zijn ook enkele verwaarloosde graven vastgesteld. Er zijn verschillende gradaties van verwaarlozing zoals verzakking, gebarsten stenen, onleesbare namen, jaren niet gepoetst, enz.

Nabestaanden krijgen de kans om tegen 01 december 2023 het graf te laten herstellen of op te knappen. Is dit niet gebeurd, dan zal de concessie op dit graf vervallen. Het graf zal dan opgenomen worden op de lijst van te ontruimen graven.

Bij de oudste kindergraven wordt een bordje geplaatst met de vraag aan de nabestaanden om contact op te nemen met de dienst Burgerzaken zodat we weten of ze het graf willen behouden of niet.

Procedure

Wil je de concessie niet verlengen omdat je liever niet langer instaat voor het onderhoud?

Je laat de dienst Burgerzaken weten dat het graf mag verwijderd worden. 

De ontruiming van de graven gebeurt niet onmiddellijk na het einde van de periode van aanplakking. Het Lokaal Bestuur bepaalt het moment van ontruiming.  Het kan dat er pas na een aantal jaren wordt ontruimd en dat dit verschilt naargelang begraafplaats.

Wil je het graf behouden, dan kan je een afspraak maken met de dienst Burgerzaken. Dit zijn je mogelijkheden:

1. Een bestaande concessie verlengen

  • De termijn van hernieuwing van een gewone concessie is steeds 10 jaar en kost € 150.
  • De termijn van de eeuwigdurende concessies werd wettelijk omgezet in gratis verlengbare concessies van 50 jaar.
  • Was je concessie reeds vervallen of zal die vervallen in 2022: de hernieuwing van je concessie zal een aanvang nemen op 01 januari 2023.
  • Zal je concessie vanaf 01 januari 2023 vervallen: de hernieuwing van je concessie zal een aanvang nemen op de einddatum van de oorspronkelijke concessie.

2. Een overplaatsing van een niet-geconcedeerd graf aanvragen met een nieuwe concessie: dit gebeurt op eigen kosten. De kostprijs van de concessie is afhankelijk van de gekozen concessie.

Aanvraag: Alle aanvragen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de dienst Burgerzaken, uiterlijk tegen 01 december 2023. Een verlenging zal enkel toegestaan worden indien het graf niet verwaarloosd is. Is het graf verwaarloosd en wil je toch een verlenging aanvragen, dan zal je eerst zelf het graf moeten laten herstellen of opknappen. Is het niet duidelijk wat er concreet moet opgeknapt worden, neem dan contact op met de dienst Burgerzaken zodat we dit kunnen verduidelijken.

2. Bij volgende graven werd in het najaar van 2023 een bordje geplaatst:

  • waarvan de concessie reeds vervallen is of binnenkort komt te vervallen
  • niet-geconcedeerde graven (zonder vergunning) waarvan de grafrust van 10 jaar verstreken is

Overzichtslijst: bekendmakingen 2024.pdf119,5 Kb(pdf)

Een aanvraag tot verlenging van een vervallen concessie dient schriftelijk ingediend te worden bij de dienst Burgerzaken, uiterlijk tegen 01 oktober 2024.

Meer info

Wie vragen heeft, kan terecht in de dienst Burgerzaken.