Groene plek in de Madonna

Het lokaal bestuur wil de dorpskernen vergroenen. In de Madonna maakt de oude pastorij plaats voor een groene plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en rust vinden.

Voor de concrete invulling werd de mening van de inwoners gevraagd. 108 Madonezen vulden een vragenlijst in. Tuin- en landschapsarchitect Geert Bossaert verwerkte de resultaten om tot een finaal ontwerp te komen. 

Zo zal de nieuwe groene plek eruit zien

In het ontwerp zijn 3 hoofdfuncties voorzien:

  • een rustplek en stiltetuin: er komen banken, bovendien wordt er plaats voorzien voor het beeld dat op dit moment in de nis van de oude pastorij staat. 
  • ontmoetingsplek met een polyvalente ruimte voor kleine evenementen: een bar plaatsen, muziekpodium of dansvloer met sfeerverlichting... er zijn verschillende mogelijkheden. 
  • een speelzone: met stap en balanceerbanken

Verder komt er een evenementenkast en een fietsenstalplaats met oplaadpunt en fietspomp. De 2 mindervalide parkings blijven. Ook zal het voetpad na de afbraak van de pastorij breder worden gemaakt.

Wanneer komt de groene plek er?

  • Op 21 maart werd de sloop gegund door het college.
  • Eind april 2022 kende de provincie West-Vlaanderen een subsidiëring toe van € 50.000.
  • Vanaf 5 september 2022 start de afbraak van de oude pastorij. De werken zullen een 2-tal weken in beslag nemen.
  • Na de afbraak wordt het voetpad breder gemaakt.

groene plek madonna