Hernieuwing rijbewijs bankkaartmodel: check de geldigheidsdatum!

Check de geldigheidsdatum van jouw rijbewijs! Rijbewijzen in bankkaartmodel zijn 10 jaar geldig. Houd de geldigheidsdatum (in het vak 4b op de voorkant) dus zeker in de gaten en laat jouw rijbewijs tijdig hernieuwen.

Iedereen heeft de plicht om zelf de administratieve einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing ervan op tijd aan te vragen.

geldigheidsdatum rijbewijs bankkaartmodel

Let op: Sommige rijbewijzen vervallen sneller: omwille van een nieuw medisch attest of door lessen vakbekwaamheid. Je vindt de einddatum per categorie terug op de achterkant van je rijbewijs.

Is jouw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Ga dan langs bij de dienst Burgerzaken om je rijbewijs te hernieuwen.

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak voor het aanvragen van je rijbewijs

Maak een afspraak voor het afhalen van je rijbewijs

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Controleer zelf je modules vakbekwaamheid (code 95) door aan te melden in Mijn Burgerprofiel. Ga vervolgens naar gegevens en overzicht nascholingen.

Procedure

  • Meld je aan bij de dienst burgerzaken van je woonplaats.
  • Na twee à drie werkdagen kun je je rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken.  

Wat meebrengen

  • identiteitskaart.
  • voorlopig of huidig rijbewijs.
  • eventueel recente pasfoto (de foto op je eID zit in de centrale database en wordt overgenomen op het rijbewijs, je kan ook een nieuwe foto aanbieden om in te scannen). Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.
  • indien van toepassing: medisch attest groep 1 of groep 2
  • na verlies/diefstal: op voorlegging van attest van verlies. Let op! De geldigheid van het attest van verlies is beperkt in tijd. Vraag dus zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan. Het attest van verlies vervangt je rijbewijs ook niet.  Als je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs. 

Bij het afhalen (wachttijd: 2 à 3 werkdagen), breng je het volgende mee:

  • je identiteitskaart
  • je voorlopig of huidig rijbewijs of attest verlies/diefstal

Let op! Je hebt 3 maanden om je rijbewijs op te halen na aanvraag. Na deze 3 maanden wordt je rijbewijs vernietigd. Hierin volgen we de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 

Kostprijs

25 euro

Uitzondering: De omwisseling van het rijbewijs met een attest GROEP 1 is gratis indien je vorig rijbewijs ook al een beperkte geldigheid had.

Meer info

De burger draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn rijbewijs in bankkaartmodel tijdig te hernieuwen.