Huisnummer

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Je vraagt een huisnummer aan in volgende gevallen:

  • als je bouwgrond hebt gekocht
  • als je een eengezinswoning verbouwt tot een meergezinswoning of appartement
  • je hebt een extra huisnummer nodig voor een stal, een bedrijf, een vzw, ...

Procedure

1. Je vraagt het huisnummer aan bij de dienst Omgeving om de nieuwe wooneenheden te kunnen erkennen als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

  • Bij nieuwbouw vraag je een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij elke nieuwe wooneenheid vraag je een nieuw huisnummer aan.

2. Het gemeentebestuur wijst je een of meer huisnummers toe. Als je eigenaar bent van het gebouw, dan moet je zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Wat meebrengen

  • Adresgegevens
  • Kadastraal nummer
  • Kadastraal plan van de woning

Meer info

Goed leesbare huisnummers zijn van levensbelang

Is jouw huisnummers niet meer zo goed leesbaar of heb je geen zichtbaar nummer aan jouw gevel of brievenbus hangen, dan zorg je best snel voor een oplossing. Een goed zichtbaar huisnummer kan van groot belang zijn voor snelle medische interventies, voor brandweer, postbodes, koerierdiensten of andere diensten die aan huis komen. Het is ook belangrijk dat je huisnummer goed leesbaar is vanaf de openbare weg.