Hulp aan landbouwers

Het lokaal bestuur heeft een antennepunt voor landbouwers in moeilijkheden. Er kan zowel de reguliere hulpverlening aangeboden worden als doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, zoals Boeren op een kruispunt, psychologische hulp e.d.

Voorwaarden

  • Landbouwer zijn
  • Inwoner zijn van Langemark - Poelkapelle