Hulp aan zelfstandigen

Het OCMW moet ervoor zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Ook zelfstandigen hebben daar recht op. Als ze voldoen aan de voorwaarden, hebben ze ook recht op leefloon.

Procedure

Het OCMW werkt in deze situatie meestal samen met DYZO, een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen en begeleiden van zelfstandigen in moeilijkheden. We bekijken samen het dossier en volgen het dossier samen op.