Huwelijk in het buitenland

Aanvraag erkenning huwelijk in het buitenland

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na jouw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. Nadat je huwelijk erkend is, staat je buitenlands huwelijk geregistreerd in het rijksregister.  Zo kunnen diensten controleren in het rijksregister dat je gehuwd bent. 

De buitenlandse huwelijksakte wordt het best ook opgenomen in de DABS (Databank Akten Burgerlijke Stand). Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Als de huwelijksakte niet opgenomen is in de DABS in België, moet je de uittreksels steeds opvragen in het buitenland.

Huwelijken met een niet-EU burger worden soms ter onderzoek naar het Parket doorgestuurd. Het is pas na gunstig advies van het Parket dat het huwelijk erkend wordt, ook de burgerlijke staat wordt dan pas aangepast in het rijksregister.

Indien je wil huwen in het buitenland moet je informeren in de gemeente van het land waar je wenst te huwen.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

 • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

 1. opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is
 2. gelegaliseerd zijn
 3. door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van

 • je plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Wat meebrengen

 1. Identiteitsdocumenten van beiden (identiteitskaart of paspoort) en ev. verblijfskaart.
 2. Een afschrift van de huwelijksakte.
 3. Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn.
  Meer info vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 4. Het afschrift van de huwelijksakte mag in het Nederlands, Frans, Duits zijn opgesteld voor de loutere registratie van het huwelijk.
 5. Als je de akte wil laten opnemen in de DABS, moet de akte in het Nederlands vertaald zijn.

 

Kostprijs

 • De erkenning en opname in de Databank Akten Burgerlijke Stand van het huwelijk zijn gratis.
 • Een trouwboekje kost 30 euro.

Uitzonderingen

Huwelijken met een niet-EU burger worden soms ter onderzoek naar het Parket doorgestuurd. Het is pas na gunstig advies van het Parket dat het huwelijk erkend wordt, ook de burgerlijke staat wordt dan pas aangepast in het rijksregister.

Indien je wil huwen in het buitenland moet je informeren in de gemeente van het land waar je wenst te huwen.