Huwelijksaangifte

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak

Huwelijksdatum reserveren

Reserveer tijdig je huwelijksdatum bij de dienst burgerzaken. Doe dit minstens 6 weken en maximum 1,5 jaar voor de gewenste datum. Enkel wanneer je bevestiging hebt gekregen, weet je zeker dat je huwelijk kan doorgaan op de aangevraagde datum. Regel daarna pas je feest, vervoer, fotograaf...

Het vastleggen van de datum is geen huwelijksaangifte.

Huwelijksaangifte

Je moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Je kan de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Officieus kan je al veel vroeger je huwelijksdatum en uur doorgeven. Hiervoor volstaat het dat één van de aanstaande echtgenoten telefonisch of per mail contact opneemt.

Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis. Je kan huwen:

 • van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11.30 uur en tussen 14 en 17 uur (tussen 17 en 18 uur mits vergoeding)
 • op zaterdag in de voormiddag (mits vergoeding)
 • je kan niet trouwen in Langemark-Poelkapelle op zon- en feestdagen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

 • Je komt minstens 14 dagen voor het geplande huwelijk langs bij dienst burgerzaken of maakt een afspraak.
 • Getuigen zijn niet verplicht bij een huwelijk. Om ceremoniële redenen kan je wel maximaal vier getuigen aanstellen.
 • Huwelijkspartners die niet over de Belgische nationaliteit bezitten, die niet in België wonen of die er niet geboren zijn, moeten bijkomende formaliteiten vervullen. Deze procedure neemt meer tijd in beslag.Het is belangrijk en noodzakelijk de gemeente hierover tijdig in te lichten.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart of paspoort van de partners.
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.
 • wetscertificaat (voor de partners die niet over de Belgische nationaliteit beschikken)

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten zelf meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie in het buitenland en daarna in het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler van een rechtbank in België.

Kostprijs

Aan de personen die huwen wordt een vergoeding gevraagd van:

 • 50 euro voor het huwen op weekdagen voor 17.00 uur
 • 150 euro voor het huwen op weekdagen tussen 17.00 uur en 18.00 uur
 • 200 euro voor het huwen op zaterdagvoormiddag

Uitzonderingen

Huwelijkspartners die niet de Belgische nationaliteit bezitten, die niet in België wonen of die er niet geboren zijn, moeten bijkomende formaliteiten vervullen. Deze procedure neemt meer tijd in beslag.Het is belangrijk en noodzakelijk de gemeente hierover tijdig in te lichten.

Een huwelijksaangifte doen betekent niet dat het huwelijk automatisch goedgekeurd wordt. Er volgt eerst een onderzoek:

 • wanneer er een vermoeden is dat het om een schijnhuwelijk gaat.
 • als jij en je partner geen onderdaan zijn van een land dat lid is van de Europese Unie.

Gerelateerde items