Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. 

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden je bestaansmiddelen en die van je eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van je financiële middelen en de inkomensgrens waaronder je recht kunt hebben op een IGO, vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Je moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

 • Leeftijdsvoorwaarde: je moet minstens 65 jaar zijn.
 • Nationaliteitsvoorwaarde: je bent Belg of bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
 • Verblijfsvoorwaarde: je hebt je hoofdverblijfplaats in België.  Je mag maximaal 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 moet je de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als je:
  • in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op je gewone adres.
  • naar het buitenland gaat, wat de duur ervan ook is.
 • Meer informatie lees je op de website van de Federale Pensioendienst

Procedure

In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor jouw IGO. Het onderzoek start automatisch als je:

 • een pensioen aanvraagt in België
 • al een pensioen krijgt in België
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen kun je zelf je IGO aanvragen: