Inspraakorganen en adviesraden

De gemeentelijke adviesraden vormen de klassieke inspraakinstrumenten op lokaal vlak.  Sommige adviesraden ontstonden vanuit het verenigingsleven.  Andere raden werden door het gemeentebestuur opgericht, terwijl nog andere werden verplicht door een decreet.  Vanuit verschillende thema's en interessevelden bundelen deze raden hun ideeën en voorstellen. De raden zijn samengesteld uit beleidsmensen, personen uit het verenigingsleven en specialisten ter zake. Op geregelde tijdstippen komen ze samen om te overleggen. De wederzijdse dialoog met het gemeentebestuur is voor beide partijen een essentieel onderdeel van hun werking.

In Langemark-Poelkapelle zijn 11 adviesraden en inspraakorganen werkzaam :