Internationaal paspoort (reispas)

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak voor de aanvraag van een reispas (internationaal paspoort)

Maak een afspraak voor het afhalen van een reispas (internationaal paspoort)

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Een Belgisch paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kun je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Vooraleer je vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

Zorg dat je tijdig je paspoort aanvraagt of vernieuwt. Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kun je geen paspoort aanvragen!

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort PERSOONLIJK aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

De reispas is biometrisch; naast je handtekening en foto staan dus ook je vingerafdrukken op de reispas. Er worden vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) en digitale handtekening (vanaf 6 jaar) afgenomen.

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 10 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan wel twee spoedprocedures:

 • dringende procedure: Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd.
 • superdringende procedure:
  • Als de gemeente de aanvraag vóór 15u30 doorstuurt, kan het paspoort nog dezelfde dag worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station (4 uur en 30 minuten na de aanvraag).
  • Als de gemeente de aanvraag nà 15u30 doorstuurt, kan het paspoort de volgende werkdag vanaf 8u30 worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station.
  • Je kan het paspoort ook aanvragen bij het loket in de Koloniënstraat 11 zelf, van maandag tot vrijdag (8u30 tot 19u45) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u15). Betalingen kunnen enkel met de kaart.
  • Opgelet: een paspoort dat wordt aangevraagd op zaterdag in superdringende procedure (bij uw gemeente of aan het loket in Brussel), zal pas de eerstvolgende werkdag (maandag) vanaf 10u30 beschikbaar zijn bij het loket aan de Koloniënstraat.
  • De uitreiking van het paspoort gebeurt enkel aan het loket in de Koloniënstraat:
   • Aan de aanvrager zelf die het aanvraagformulier en de identiteitskaart moet voorleggen.
   • Aan een gezinslid, een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die op hetzelfde adres woont. Die persoon moet de eigen identiteitskaart en het aanvraagformulier voorleggen.

Beide spoedprocedures zijn wel duurder. Voor de superdringende procedure gelden ook strengere voorwaarden:

 • Je paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.
 • Je mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
 • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.

Is je paspoort gestolen? Meld de diefstal van je reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van je gemeente) én daarna bij jouw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken. Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat je het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Belgen in het buitenland

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België
 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)
 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen. Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn. 
 • je oude paspoort (als je er een hebt, ofwel bij verlies een attest van verlies/diefstal bij de politie)

Kostprijs

Paspoort voor Belgen:

 • Normale procedure minderjarige tot 18 jaar : 45€
 • Normale procedure meerderjarige: 84€
 • Dringende procedure minderjarige tot 18 jaar :  220€
 • Dringende procedure meerderjarige: 259€
 • Superdringende procedure minderjarige tot 18 jaar (aangevraagd in de gemeente) :  280€
 • Superdringende procedure meerderjarige (aangevraagd in de gemeente): 319€
 • Superdringende procedure minderjarige tot 18 jaar (rechtstreeks aangevraagd in Brussel bij loket in de Koloniënstraat): 320€
 • Superdringende procedure meerderjarige (rechtstreeks aangevraagd in Brussel bij loket in de Koloniënstraat): 350€

Reisdocumenten voor vluchtelingen, erkende staatlozen, vreemdelingen:

 • Normale procedure minderjarige tot 18 jaar : 41€
 • Normale procedure meerderjarige: 80€
 • Dringende procedure minderjarige tot 18 jaar :  210€
 • Dringende procedure meerderjarige: 249€

Enkel voor erkend vluchtelingen en staatlozen (dus niet voor vreemdelingen):

 • Superdringende procedure minderjarige tot 18 jaar :  270€
 • Superdringende procedure meerderjarige: 309€
 • Superdringende procedure minderjarige tot 18 jaar (rechtstreeks aangevraagd in Brussel bij loket in de Koloniënstraat): 320€
 • Superdringende procedure meerderjarige (rechtstreeks aangevraagd in Brussel bij loket in de Koloniënstraat): 340€

Meer info

Opgelet 

 • Als je op reis gaat naar de VS, is het belangrijk om tijdig je ESTA-reistoelating aan te vragen! Reis je naar de Verenigde Staten van Amerika en dit zonder visum, dan moet je uiterlijk 72 uur (bij voorkeur vroeger) voor aanvang van de reis een ESTA-reistoestemming aanvragen. Reizigers die niet over een ESTA-reistoestemming beschikken, zullen de inscheping aan boord en/of de toegang tot de VS geweigerd worden. De aanvraag moet online gebeuren op de ESTA-website.
 • Sommige landen (vb. Egypte, Turkije, ...) eisen dat de eID, de Kids-ID of het paspoort nog voor een bepaalde periode geldig moet zijn na inreis in het land. Controleer dus ruim voor je vertrekt bij je reisagent of op internet of het land van je reisbestemming bepaalde voorwaarden oplegt aangaande de geldigheidsduur van een identiteitsdocument.
 • Indien een kind of minderjarige alleen op reis vertrekt of vergezeld is van een andere persoon dan een ouder, is het aangewezen dat de ouder hiervoor een reistoelating aanvraagt in de dienst burgerzaken