Jaarrekening 2022

Datum bekendmaking dinsdag 27 juni 2023
Datum besluit maandag 26 juni 2023
Datum zitting maandag 26 juni 2023

De bijkomende documentatie bij de jaarrekening 2022:

Gepubliceerd op 12 juni 2022

Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat:

  • Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
  • Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
  • Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
  • Een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;
  • Een overzicht van de personeelsinzet;
  • Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort;
  • Toestand financiĆ«le rekeningen;
  • Proef- en saldibalans;

Wil je de presentatie van de jaarrekening nog eens bekijken? De presentatie vind je terug onder downloads.