Jeugdraad

Doelstellingen van de jeugdraad:

  • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over het gemeentelijk jeugdbeleid;
  • Initiatieven nemen om samenwerking en overleg tussen jeugdwerk en jeugd te bevorderen;
  • Socio-culturele activiteiten voorzien voor de jeugd;
  • Bij zoveel mogelijk jeugd en volwassenen de interesse voor het jeugdbeleid bevorderen en inspraak stimuleren.

Voorwaarden

Voor wie?

In de jeugdraad zetelen vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen.  Daarnaast kunnen ook onafhankelijke jongeren vanaf 16 jaar lid worden van de jeugdraad.