Kerkelijk erfgoed

Madonnabeeld (Madonna)

In het centrum van Madonna prijkt het Madonnabeeld.  Het Madonnabeeld werd ingehuldigd op 8 december 1957. Toen het beeld na infrastructuurwerken verhuisde naar het rondpunt, ontstond omwille van de aanwezige berichten in het beeld, heel wat commotie.  Het beeld vormde ook de inspiratie voor de film: 'Het Varken van Madonna' van Frank Van Passel uit 2011. 

Kerkorgel (Madonna)

De artistieke waarde van dit orgel ligt in het feit dat de orgelmakers familie Delhaye als een van de befaamdste Vlaamse orgelmakers gold. De historische en wetenschappelijke waarde ligt in het feit dat orgels uit de vroege 18de eeuw zeldzaam zijn en in het feit dat van het oeuvre van de vermoedelijke auteur van dit orgel, namelijk L. Delhaye, nog weinig bewaard is. Dit orgel is dus een belangrijke getuige en bron van studie.

Kruisweg van Liefde (Langemark)

5 monumentale doeken van de hand van Luc Hoenraet.

Kruisweg (Langemark)

Meer dan 100 jaar oude kruisweg bestaande uit 14 schilderijen met de uitbeelding van de kruisweg 

Brandglasraam (Bikschote)

Uniek brandglasraam dat de vlucht uit Bikschote tijdens de Eerste Wereldoorlog herdenkt. 

Kruisweg (Sint-Juliaan) 

Uit 1700 daterende kruisweg afkomstig van Walburgakerk uit Veurne