Klachten en suggesties

Je kunt klachten, bemerkingen en suggesties ten allen tijde mondeling signaleren aan de teamverantwoordelijken zorg of aan de directeur, die de klacht verder opvolgt en jou informeert over de verdere afhandeling van je klacht.

De klacht wordt binnen de 2 weken behandeld, tenzij de klacht verschillende componenten bevat. Dan proberen we de klacht af te handelen binnen de termijn van 1 maand.

Je hebt ook de mogelijkheid suggesties, bemerkingen of klachten schriftelijk door te geven via onderstaand formulier.

Vind je dat je geen voldoende antwoorden bekomen hebt, dan kun je terecht bij de Woonzorglijn van de Vlaamse Gemeenschap op 078 15 25 25 of woonzorglijn@vlaanderen.be of www.woonzorglijn.be.