Klapz!salon

Inwoners van de gemeente die de wijde wereld intrekken en daarbij gebruik maken van de subsidie Ontwikkelingssamenwerking, delen hun ervaringen en opgelopen inzichten tijdens een Klapz!salon. Het Wereldhuis West-Vlaanderen modereert en gaat met ze in gesprek. Achteraf volgt een informele babbel met een hapje en een drankje.

Het Klapz!salon wordt jaarlijks of 2-jaarlijks georganiseerd. Iedereen is welkom om te komen luisteren.