Klimaatbeleid - Burgemeestersconvenant

Klimaatverandering heeft ook in West-Vlaanderen heel wat gevolgen. Dat blijkt uit het wetenschappelijk Klimaateffectschetsboek dat in 2012 werd opgemaakt in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het gaat dan onder meer over de stijging van de zeespiegel, watertekorten, wateroverlast, verzilting, toename van erosie, grotere kans op overstromingen, meer hittestress enz. Klimaatverandering is bovendien geen verhaal dat zich enkel in de toekomst afspeelt. Nu reeds zijn de effecten voelbaar.

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is door de Europese Unie in het leven geroepen om de lokale ambities op vlak van energie en klimaat kracht bij te zetten. Het past binnen de Europese doelstelling om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten, 20% minder energie te verbruiken en 20% van het totale energiegebruik uit hernieuwbare bronnen halen.

Langemark-Poelkapelle

Ook burgemeester Alain Wyffels ondertekende op woensdag 3 juni 2015 voor Langemark-Poelkapelle het Burgemeestersconvenant in de groep ‘Van Zee tot IJzer’. Samen met De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne worden onderstaande verbintenissen aangegaan:

  • De CO2-emissies op het collectieve grondgebied van de hele groep met minstens 20% terug te dringen.
  • Binnen één jaar een gezamenlijk actieplan voor duurzame energie opstellen waarin wordt uiteengezet hoe de doelstellingen zullen worden bereikt.
  • Minstens om de twee jaar na de opstelling van het actieplan een gezamenlijk uitvoeringsverslag indienen.
  • In samenwerking met de Europese Commissie en andere belanghebbenden energiedagen organiseren, waardoor burgers rechtstreeks de kansen en voordelen van intelligenter energiegebruik kunnen leren kennen, en de lokale media regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het actieplan.
  • De jaarlijkse EU-burgemeestersconferentie bijwonen.

Gezamenlijk duurzaam actieplan (SEAP optie 2)

Met de groep werd een gezamenlijk actieplan opgemaakt met zowel regionale als individuele acties. De voorstellen zijn opgemaakt op basis van regionale vergaderingen en ook één individueel overleg met de gemeente. Er moet minimum 87.790 ton CO2-reductie gerealiseerd worden.

Gerelateerde items