Klimaatbeleid - Burgemeestersconvenant

Klimaatverandering heeft ook in West-Vlaanderen heel wat gevolgen. Dat blijkt uit het wetenschappelijk Klimaateffectschetsboek dat in 2012 werd opgemaakt in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het gaat dan onder meer over de stijging van de zeespiegel, watertekorten, wateroverlast, verzilting, toename van erosie, grotere kans op overstromingen, meer hittestress enz. Klimaatverandering is bovendien geen verhaal dat zich enkel in de toekomst afspeelt. Nu reeds zijn de effecten voelbaar.

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van klimaatverandering. Een uitdaging waarbij we ook op lokaal vlak actie kunnen en moeten ondernemen voor klimaat en energie.

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:

  • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011.
    Dit moeten we doen door nog efficiënter om te gaan met energie en door het gebruik van fossiele grondstoffen zo veel mogelijk te vermijden.
    Hierbij moet de energievoorziening verzekerd blijven, betaalbaar zijn én duurzaam.
  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.

Langemark-Poelkapelle

Na het Burgemeestersconvenant 2020 ondertekenden we ook het Burgemeestersconvenant 2030. We ondertekenden samen met Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne onder de naam Van Zee tot IJzer. In de gemeenteraad van 20 april 2020 werd de ondertekening goedgekeurd.

Duurzaam energieactieplan

Onze gemeente heeft al sedert 2016 een duurzaam energieactieplan, waarin opgenomen staat hoe we binnen onze gemeente energie kunnen besparen en kunnen inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, waarin we ook rekening houden met de klimaatuitdagingen zoals drogere zomers, fellere buien of hitte.

Gerelateerde items