Kopie aanslagbiljet aanvragen

Na het indienen van de belastingen, krijgt elke belastingsplichtige een aanslagbiljet.

Met het aanslagbiljet laten wij weten hoeveel de belastingschuld bedraagt en wat de uiterste betalingsdatum is. Algemeen geldt dat de betaling moet gebeuren binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet. Indien de betaling niet tijdig gebeurt, start een invorderingsprocedure.

Aanvragen kopie aanslagbiljet

Je kan altijd een kopie van je aanslagbiljet aanvragen bij de Financiële Dienst ofwel via:

  • mail
  • telefonisch
  • via onderstaand online contactformulier