Laatste wilsbeschikking

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak

Je kunt zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

  • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie;
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
  • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
  • en of je een uitvaartcontract hebt.     

Je kunt daarna hiervan steeds een attest opvragen:

  • online met je elektronische identiteitskaart (eID) via de toepassing MijnDossier. Je ontvangt het attest meteen.

Let wel, inloggen met je eID is noodzakelijk op Mijn Dossier. Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kun je bepaalde attesten (vb. attest wijze van teraardebestelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken.

  • in de dienst burgerzaken

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren

Procedure

Je ondertekent een verklaring bij de dienst burgerzaken of brengt er een ondertekende verklaring binnen. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.
Een formulier van laatste wilsbeschikking vind je op de website van LEIF (Levens Einde Informatie Forum). Je leest er ook hoe je het formulier moet invullen.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?
Je kunt kiezen voor begraving of crematie. Je kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:
• begraving van de as binnen een begraafplaats
• bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
• verstrooiing van de as:
o in een strooiweide op een begraafplaats
o in de Belgische territoriale zee
• begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
• bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?
In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:
• Katholieke godsdienst
• Protestantse godsdienst
• Anglicaanse godsdienst
• Orthodoxe godsdienst
• Joodse godsdienst
• Islamitische godsdienst
• vrijzinnige levensovertuiging
• neutraal filosofische overtuiging.
Opgelet: als je geen keuze van ritueel hebt aangeduid in je laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat je expliciet aangeeft dat je geen ritueel wenst. Daarvoor maak je best een aparte verklaring op, bv. bij een notaris.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?
Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten jouw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?
De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden:
• uitgestrooid
• begraven
• ofwel bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Wat meebrengen

• Je identiteitskaart
• Eventueel: de ondertekende en gedateerde verklaring