Maak een afspraak

Langskomen in het gemeentehuis kan elke voormiddag tussen 09.00u en 12.00u. In de namiddag maak je een afspraak. Een afspraak maken, doe je telefonisch of via deze pagina. Klik hiervoor op de juiste dienst om verder te gaan.

Dienst omgeving

 • inzage omgevingsvergunning
 • Omgevingsvergunning (milieu)
 • Omgevingsvergunning (stedenbouw)
 • Planologisch attest
 • Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement
 • Aanpassingen openbaar domein
 • Aanvraag signalisatievergunning of tijdelijk parkeerverbod
 • Huisvestingspremie
 • Huren en verhuren
 • Inschrijving sociale huisvesting bij SHM De Mandel en/of SVK Woonsleutel
 • Vlaamse energielening
 • Schade aan teelten
 • Landbouw ('Modder op de weg', nestkastjes)

Sociale dienst

 • administratieve hulp
 • financiële vragen
 • loket kinderopvang - huis van het kind

Thuishulp De Wissel

 • informatie zorgmeldpunt
 • informatie poetsdienst
 • informatie organisatie thuishulp
 • aanvraag klusjesdienst

Dienst Burgerzaken

Adreswijziging

 • Adreswijziging op identiteitskaart na woonstcontrole

Geboorte, adoptie en erkenning

 • Erkenning kind vóór de geboorte

Huwelijk & samenwonen

 • Aangifte huwelijk
 • Wettelijk samenwonen (registratie of beëindiging)

Identiteit & reisdocumenten

 • Aanvraag identiteitskaart (eID)
 • Afhalen identiteitskaart (eID)
 • Aanvraag kids-ID
 • Afhalen kids-ID
 • Aangifte van verlies identiteitskaart (eID)
 • Identiteitskaart - afhalen nieuwe codes (die reeds aangevraagd werden)
 • Identiteitskaart - deblokkeren pincode (indien nog in het bezit van de PUK-code)
 • Aanvraag reispas (internationaal paspoort)
 • Afhalen reispas (internationaal paspoort)
 • Reistoelating voor minderjarigen

Niet-Belgen

 • Aanvraag elektronische vreemdelingenkaart
 • Afhalen elektronische vreemdelingenkaart
 • Aanvraag attest van immatriculatie
 • Verlenging attest van immatriculatie
 • Aanvraag reisdocument (vluchtelingen)
 • Afhalen reisdocument (vluchtelingen)
 • Belgische nationaliteit aanvragen
 • Vreemdelingendossier (aangifte eerste verblijf in België)
 • Vreemdelingendossier (vervolledigen dossier)
 • Aankomstverklaring
 • Verbintenis tot tenlasteneming (aanvraag)

Overlijden & laatste wil

 • Laatste wilsbeschikking
 • Orgaandonatie
 • Wilsverklaring inzake euthanasie

Rijbewijs

 • Aanvraag voorlopig rijbewijs
 • Afhalen voorlopig rijbewijs
 • Aanvraag rijbewijs
 • Afhalen rijbewijs
 • Aanvraag internationaal rijbewijs
 • Europees rijbewijs omwisselen of registreren